ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด : คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 5111 คน