" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด : คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 6156 คน   
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.