" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : อบรมโครงการธนาคารขยะ

ปลัด อบต.เกาะทวด กล่าวรายงานโครงการอบรมฯ

เด็กนักเรียนฝ่ายทะเบียนรับสมัครสมาชิก

เด็กนักเรียนคัดแยกขยะแต่ละประเภท

นายอรุณ อินทร์จันทร์ รองนายกอบต. มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรม

นายวรรณชาติ ยอดแก้ว นายกอบต. กล่าวเปิดการอบรมฯ
รายละเอียด :
    อบต.เกาะทวดจัดอบรมเสริมสร้างความรู้วิธีคัดแยกขยะและการบริหารจัดการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันที่ 17 พฤศิจกายน 2552
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552    อ่าน 576 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.