" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2558

3

2

1

4

5

6

7

9

10

11

12
รายละเอียด :
    

       เทศบาลตำบลเกาะทวดทวด ดำเนินการ โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อพัฒนาทักษะระดับต้นในการฟังและพูดภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก และเยาวชน ให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา, โรงเรียนวัดโบสถ์, โรงเรียนบ้านเกาะน้อย และโรงเรียนวัดเกาะจาก เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมลีละศิธร โรงเรียนวัดเกาะจาก 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558    อ่าน 113 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.