" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ นักเรียน ประชาชนเทศบาลตำบลเกาะทวด และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18
รายละเอียด :
    

            เทศบาลตำบลเกาะทวด จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ นักเรียน ประชาชนเทศบาลตำบลเกาะทวด และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเกาะจาก  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนและความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา มีชีวิต ที่ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริม พัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าง มีประสิทธิภาพแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558    อ่าน 137 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.