" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่้งน้ำบ้านบางบูชา หมู่ที่ 1รายละเอียด :
    

       ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8  กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด  ขนาดความกว้าง 172.00 เมตร ความยาว 234.00 เมตร ความลึก 5.00 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้  150,000 ลบ.ม.โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบให้เทศบาลตำบลเกาะทวดได้ใช้ประโยชน์   พร้อมทั้งเทศบาลตำบลเกาะทวดได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านบางบูชา โดยใช้นำจากสระน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านบางบูชา  ขณะนี้ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ. 0023.3/ว 1298  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อไปดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบูรณาการ  ให้กับเทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง เพื่อดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านบางบูชา  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 9,935,000 บาท 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561    อ่าน 104 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.