" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกรายละเอียด :
    

           โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขปัญหาหนึ่ง ความรุนแรงของโรคสามารถทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ แม้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกันป้องกัน ควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคอยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่สามารถทำให้โรคนี้หมดไปได้ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งการเกิดโรค  เทศบาลตำบลเกาะทวด พ่นหมอกควันและระวังโรคติดต่อให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบูชา / โรงเรียนวัดบางบูชา / วัดบางบูชาชนาราม/ วัดเกาะจาก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะจาก และได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก ซึ่งเป็นวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อีกทางหนึ่ง ด้วยความห่วงใย....

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.