" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : กิจกรรมค่ายครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2553

ผู้เข้าอบรมร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

ผู้เข้าอบรมร่วมฟังคำบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติด

ผู้เข้าอบรมร่วมเล่นเกมส์กาคาบไข่เพื่อสร้างความสามัครคีในครอบครัว

ผู้เข้าอบรมเล่นเกมส์ตาบอดคลำทาง

สมาชิกในครอบครัวเล่นเกมส์กอดกันกลมเพื่อสร้างความรักความอบอุ่น

จ่าสิบเอกวินัย คงเส้ง มทบ.41 จ.นครศรีธรรมราช กล่าวในพิธีเปิดโครงการฯ
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด จัดอบรมโครงการกิจกรรมค่ายครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด  เพื่อลดปัญหายาเสพติด ให้กับครอบครัวในพื้นที่ เมื่อวัน 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553    อ่าน 998 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.