" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : โครงการธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและชุมชนตำบลเกาะทวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

12
รายละเอียด :
    

     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด  ได้จัดทำ "โครงการธนาคาขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม"  และให้ โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา โรงเรียนบ้านเกาะน้อย  โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน อบต.เกาะทวดได้จัดอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการบริหารจัดการธนาคาร ให้ตัวแทนนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงการ พรัอมทั้ง ได้มอบเงินอุดหนุน เครื่องชั้งน้ำหนัก ตะแกรงคัดแยกขยะ และ เอกสารต่าง ๆ ให้โรงเรียนดำเนินตามโครงการธนาคารขยะแต่ละโรงเรียน

     ตั้งแต่ดำเนินโครงการฯ (เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม) สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายกับธนาคารขยะสามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิล ได้ทั้งหมด  2,982.72  กิโลกรัม  สมาชิกมีเงินออมจาการขายขยะ และ ปลูกฝัง ให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน สร้างสุขนิสัยที่ดีในการทิ้งขยะให้ถูกที่ และ รักความสะอาด  ลดแหล่งเพาะเชื้อโรค ลดภาวะโลกร้อน

      เศษขยะทุกชิ้น เป็นสิ่งมีค่า เปลี่ยนเป็นเงินตรา พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างชีวิต มลพิษไม่มี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553    อ่าน 806 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.