" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : โครงการตรวจสารเคมีในเลือดให้แก่ประชาชนในชุมชน

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15
รายละเอียด :
    

  โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตร และ ประชาชนในชุมชนตำบลเกาะทวด ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงการป้องกันและรักษาตนเอง จากสารเคมี ซึ่งเป็นต้นเหตุ โรคเรื้อรังต่าง ๆ  เช่น มะเร็ง ความดันโลหิต เบาหวาน ฯลฯ จนสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือ การรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีได้ ในอนาคต

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554    อ่าน 642 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.