" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : โครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

001

002

003

004

005

006

007

008
รายละเอียด :
    กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวดได้ออกให้บริการวัดความดันและเจาะเลือดเพื่อคัดกรองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานในพื้นที่ เพื่อเป็นการจัดบริการเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอายุ 35 ปีขึ้นไปให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานอย่างทั่วถึง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2554    อ่าน 484 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.