" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2554

1

2

3

4

5

6

7
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด มีข้อราชการที่จะต้องหารือ และ พิจารณาอนุมัติจากสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1/2554 เมื่อ  วันที่ 10 สิงหาคม 2554  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด

   โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554    อ่าน 635 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.