" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : รับฟังความคิดเห็น สำรวจเจตนารมณ์ ของประชาชน ในการจัดตั้ง เทศบาบลตำบลเกาะทวด

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน

ปลัด อบต.เกาะทวด ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลง

ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ข้อดี ข้อเสียการจัดตั้งเทศบาลตำบล

มติที่ประชุมในการขอจัดตั้งเทศบาลตำบล

มติที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชีแจงการเปลี่ยนแปลงจาก อบต. เป็น เทศบาลตำบล

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน

1

2

3

4

5

6
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 21 - 24  กุมภาพันธ์ 2555  อบต.เกาะทวด จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2556 - 2558 และ รับฟังความคิดเห็น สำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน กรณี อบต.เกาะทวด จัดตั้งเป็นเทศบาบาลตำบลเกาะทวด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555    อ่าน 820 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.