" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : ประชุมช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบภัยแล้งร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
รายละเอียด :
          เมื่อวันที่ 28 มินายน 2555  ผู้บริหารอบต.เกาะทวด ส.อบต ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนชาวนา และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ประชุมร่วมกันแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง (ภัยแล้ง) พื้นที่ตำบลเกาะทวด  และทางโครงการส่งน้ำฯ  ได้ให้การสนับวัสดุ อุปกรณ์ในการกั้นทำนบปิดปากคลองค้อ และกั้นทำนบปิดปากเหมืองส่งน้ำ  พร้อมทั้งได้อนุมัติเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง อบต.เกาะทวดสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยเหลือเกษตกรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในครั้งนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2555    อ่าน 563 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.