" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๑

1

2

3

4

5

6

7

8

9
รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ผู้บริหาร ส.อบต. ผู้ปกครอง และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะทวด ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๑  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ในการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญาและลักษณะนิสัย  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาให้แก่เด็ก  เสริมสร้างความรักความผูกพัน และสร้างความรักความสามัคคีระหว่าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็ก และ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555    อ่าน 586 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.