" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : พิธีเปิดอาคารเรียน มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดเกาะจาก ตำบลเกาะทวด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17
รายละเอียด :
    

        

         เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา ๑๐.๐๐น.  พระเดชพระคุณพระธรรมวราจารย์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสมศักดิ์  ขวัญแก้ว  อธิบดีศาลแรงงานภาค ๘  นายวิมล  จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓  นายสกุล ดำรงเกียรติกุล   ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอปากพนัง   นายจิราวุธ  กรเพชร   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะทวด  ผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครอง   ร่วมเปิดอาคารเรียนหลังใหม่“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะจาก (อาคารมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์” ) ณ  วัดเกาะจาก ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่ง พระเดชพระคุณพระธรรมวราจารย์  นำมาหารือองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้บริจาคเป็นเงิน  ,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาท)  เพื่อให้มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อสร้างอาคารเรียนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว    ห้องเรียน    ห้องครัว    ห้องสุขา  มอบให้เป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาของเทศบาลตำบลเกาะทวด ถือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบและเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สืบไป

       

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2555    อ่าน 787 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.