" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : นายกเทศตรีตำบลเกาะทวด แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด

1

2

3

4

5

5
รายละเอียด :
    

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๕๖  นายสุรินทร์  ปานสังข์  ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะทวดได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖  เพื่อให้ นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด  แถลงนโยบายการทำงานต่อหน้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ  กำหนดไว้ว่า "ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี"

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556    อ่าน 491 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.