" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : การประชุมสภา อบต.เกาะทวด ครั้งแรก

นายอำเภอปากพนัง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายจรุญ แก้วหัวไทร ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกประธานสภา,รองประธาน

นายสุรินทร์ ปานสังข์ ประธานสภาอบต.เกาะทวด

บรรยากาศการประชุมสภาอบต.เกาะทวด ครั้งแรก
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.เกาะทวด นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอปากพนัง ได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุมสภาอบต.เกาะทวด ครั้งแรก และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคัดเลือก 1.นายสุรินทร์ ปานสังข์ เป็นประธานสภา อบต.เกาะทวด 2.นายสุเมธ เสาะแสน เป็นรองประธานสภาอบต.เกาะทวด 3.นายจิราวุธ กรเพชร เป็นเลขานุการสภา อบต.เกาะทวด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551    อ่าน 771 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.