" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
กิจกรรม : โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพในชุมชน

1

2

3

4

5

6

7
รายละเอียด :
    กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะทวด ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 จัดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ทุพพลภาพในชุม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครดูแลคนพิการ ฯ ได้เข้าใจถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดที่ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดียิ่งขึ้น โดยมีทีมแพทย์ผุ้เชี่ยวชาญที่มาให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2553    อ่าน 70705 คน   
 
ความคิดเห็นที่ 361 :
http://www.skyebankst.com - tiffany stores http://www.kessland.com/toms.php - toms for cheap http://www.naivesl.com/tomsoutlet.php - toms outlet store
 
 
โดย : outletfkqbf ส่งเมล์ถึง outletfkqbf    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 03:50:50

ความคิดเห็นที่ 362 :
http://www.refinance-usa.com/?p=4644 http://www.paschersacsenligne.com/?p=32359 http://www.bagsjponline.com/?p=2343 http://www.bobscheapest.com/?p=4010 http://www.skyebankst.com/?p=10690
 
 
โดย : outletflahm ส่งเมล์ถึง outletflahm    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 04:37:31

ความคิดเห็นที่ 363 :
http://www.charmeverkaufonline.com.de/?p=4482 http://www.itgioielli.com/?p=41002 http://www.toner9001.com/?p=2282 http://www.naivesl.com/tomsoutlet.php?p=16203 http://www.raycheap.com/?p=14284
 
 
โดย : outletgyxrz ส่งเมล์ถึง outletgyxrz    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 06:12:24

ความคิดเห็นที่ 364 :
http://www.cheapbagsmsg.com/?p=1889 http://www.naivesl.com/tomsoutlet.php?p=17028 http://www.toner9001.com/?p=1166 http://www.wamapparel.com/?p=209 http://www.oakshop.net/?p=14585
 
 
โดย : outletrkwji ส่งเมล์ถึง outletrkwji    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 06:20:23

ความคิดเห็นที่ 365 :
http://www.theproperorder.com/?p=87 http://www.mrwhippyhire.com/toms.php?p=1289 http://www.naivesl.com/tomsoutlet.php?p=3274 http://www.charmeverkaufonline.com.de/?p=5064 http://www.raybcheck.com/?p=17904
 
 
โดย : outletirolp ส่งเมล์ถึง outletirolp    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 06:34:40

ความคิดเห็นที่ 366 :
http://www.brocore.com/?p=16005 http://www.zamaronline.com/?p=1221 http://www.trabzonsport.net/?p=3793 http://www.mrwhippyhire.com/cheaptomsshoes.php?p=11862 http://www.paschersacs.net/?p=20263
 
 
โดย : outletschak ส่งเมล์ถึง outletschak    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 07:49:08

ความคิดเห็นที่ 367 :
http://www.theproperorder.com/?p=3363 http://www.mrwhippyhire.com/cheaptomsshoes.php?p=1924 http://www.raybcheck.com/?p=7969 http://www.hedhonline.com/?p=3050 http://www.sportspaws.com/?p=94
 
 
โดย : outletuvuym ส่งเมล์ถึง outletuvuym    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 07:49:12

ความคิดเห็นที่ 368 :
http://www.raybcheck.com/?p=556 http://www.zamaronline.com/?p=3661 http://www.itgioielli.com/?p=530 http://www.cheapbagsmsg.com/?p=779 http://www.paschersacs.net/?p=36908
 
 
โดย : outletoinbz ส่งเมล์ถึง outletoinbz    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 09:10:53

ความคิดเห็นที่ 369 :
http://www.kessland.com/cheaptomsshoes.php?p=5402 http://www.cheaponlinehe.com/?p=2023 http://www.itgioielli.com/?p=21868 http://www.cheapbagsmsg.com/?p=75 http://www.mrwhippyhire.com/tomsoutlet.php?p=6795
 
 
โดย : outletcplow ส่งเมล์ถึง outletcplow    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 09:10:54

ความคิดเห็นที่ 370 :
http://www.paschersacsenligne.com/?p=15364 http://www.bobsonlineoy.com/?p=11732 http://www.bridgetdean.com/?p=13584 http://www.oakcheck.net/?p=11889 http://www.gioiellion-line.com/?p=42947
 
 
โดย : outletarvtu ส่งเมล์ถึง outletarvtu    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 09:25:43

ความคิดเห็นที่ 371 :
http://www.itgioielli.com/?p=37839 http://www.oakshop.net/?p=4890 http://www.wamapparel.com/?p=3761 http://www.tifcoha.com/?p=8658 http://www.skyebankst.com/?p=4832
 
 
โดย : outletcqsai ส่งเมล์ถึง outletcqsai    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 09:32:11

ความคิดเห็นที่ 372 :
http://www.sbjdesign.net/?p=295 http://www.whippyhire.com/?p=1203 http://www.kessland.com/tomsoutlet.php?p=1863 http://www.bridgetdean.com/?p=627 http://www.gioiellion-line.com/?p=60645
 
 
โดย : outletnrqfy ส่งเมล์ถึง outletnrqfy    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 11:39:53

ความคิดเห็นที่ 373 :
http://www.naivesl.com/tomsoutlet.php?p=5962 http://www.refinance-usa.com/?p=1881 http://www.cheaponlinehe.com/?p=570 http://www.wamapparel.com/?p=1648 http://www.paschersacsenligne.com/?p=10142
 
 
โดย : outletggzfd ส่งเมล์ถึง outletggzfd    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 11:40:57

ความคิดเห็นที่ 374 :
http://www.888pinata.net - toms for cheap http://www.naivesl.com/tomsoutlet.php - discount toms http://www.naivesl.com/toms.php - toms shoes sale
 
 
โดย : outletgquzs ส่งเมล์ถึง outletgquzs    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 12:20:36

ความคิดเห็นที่ 375 :
http://www.refinance-usa.com/?p=2209 http://www.tifcoha.com/?p=1006 http://www.whippyhire.com/?p=2827 http://www.oakcheck.net/?p=12751 http://www.toner9001.com/?p=1910
 
 
โดย : outletxxmae ส่งเมล์ถึง outletxxmae    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 12:20:42

ความคิดเห็นที่ 376 :
http://www.kessland.com/toms.php?p=18905 http://www.charmeverkaufonline.com.de/?p=6758 http://www.brocore.com/?p=19640 http://www.bobscheapest.com/?p=8383 http://www.cheapbagsmsg.com/?p=1596
 
 
โดย : outletjtevh ส่งเมล์ถึง outletjtevh    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 12:21:54

ความคิดเห็นที่ 377 :
http://www.tifonline.net/?p=1930 http://www.paschersacs.net/?p=27426 http://www.gioiellion-line.com/?p=22191 http://www.oakcheck.net/?p=4471 http://www.wamapparel.com/?p=4187
 
 
โดย : outletluxqt ส่งเมล์ถึง outletluxqt    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 02:27:04

ความคิดเห็นที่ 378 :
http://www.raycheap.com/?p=9103 http://www.charmeverkaufonline.com.de/?p=5523 http://www.mrwhippyhire.com/toms.php?p=12087 http://www.oakcheck.net/?p=18001 http://www.theproperorder.com/?p=883
 
 
โดย : outletzdgyf ส่งเมล์ถึง outletzdgyf    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 04:28:10

ความคิดเห็นที่ 379 :
http://www.refinance-usa.com/?p=6064 http://www.trabzonsport.net/?p=1511 http://www.mrwhippyhire.com/tomsoutlet.php?p=9659 http://www.naivesl.com/cheaptomsshoes.php?p=17755 http://www.sbjdesign.net/?p=9530
 
 
โดย : outletaysgh ส่งเมล์ถึง outletaysgh    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 04:28:09

ความคิดเห็นที่ 380 :
http://www.raycheap.com/?p=22051 http://www.gioiellion-line.com/?p=23781 http://www.paschersacs.net/?p=51146 http://www.oakcheck.net/?p=11639 http://www.888pinata.net/?p=6835
 
 
โดย : outletdndkt ส่งเมล์ถึง outletdndkt    เมื่อ : 19 มีนาคม 2557 เวลา 04:43:12

กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.