" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
371
23 มี.ค. 2560
12 ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
11 พ.ย. 2558
13 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฆ้อฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
16 มิ.ย. 2558
14 สอบราคา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
349
16 มี.ค. 2558
15 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
302
22 ม.ค. 2558
16 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหันตะวันออก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
22 ธ.ค. 2557
17 การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
276
25 พ.ย. 2557
18 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
13 ต.ค. 2557
19 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
336
12 มิ.ย. 2557
20 ประกาศสอบราคาวัสดุและอุปกรณ์การเรียนสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
221
07 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.