" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศยกเลิกโครงการสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
489
15 ก.ย. 2554
42 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
402
07 ก.ย. 2554
43 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
19 ส.ค. 2554
44 อบต.เกาะทวด ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
698
12 มี.ค. 2553
45 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.เกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
488
25 ส.ค. 2552
46 สอบราคาจ้างโครงการถมดินบริเวณที่ทำการ อบต.เกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
566
25 ส.ค. 2552
47 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนบ้านเกาะจาก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
31 ก.ค. 2552
48 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1,7,8 ตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
566
06 พ.ย. 2551
49 ประกาศสอบราคาซื้อรถบบรทุกน้ำดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
376
03 เม.ย. 2551
50 ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
365
03 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.