" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางบูชา หมู่ที่ 7 บ้านเกาะน้อยหมู่ที่ 8 บ้านหนองก๊กซง
349
07 ธ.ค. 2550
52 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง วันและเวลา การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
350
28 พ.ย. 2550
53 ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1บ้านบางบูชา หมู่ที่ 7 บ้านเกาะน้อยและหมู่ที่ 8 บ้านหนองก๊กซง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
15 พ.ย. 2550
54 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
25 ก.ค. 2550
55 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
675
26 มิ.ย. 2550
56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
21 มิ.ย. 2550
57 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
08 มิ.ย. 2550
58 โครงการสอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
29 พ.ค. 2550
59 โครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ ณ บริเวณวัดบางบูชาชนาราม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
29 พ.ค. 2550
60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
29 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.