" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
319
06 ส.ค. 2556
22 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
09 ก.ค. 2556
23 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
04 ก.ค. 2556
24 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
264
20 มิ.ย. 2556
25 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.วัดโบสถ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
20 มิ.ย. 2556
26 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.วัดบางบูขาชนาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
250
20 มิ.ย. 2556
27 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.วัดเกาะจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
242
20 มิ.ย. 2556
28 สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
365
15 พ.ค. 2556
29 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางบูชา-ปากคลอง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
28 ก.พ. 2556
30 ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงดิจิตอล ดาวน์โหลดเอกสาร
401
22 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.