" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
09 ก.ค. 2556
22 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
04 ก.ค. 2556
23 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
255
20 มิ.ย. 2556
24 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.วัดโบสถ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
20 มิ.ย. 2556
25 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.วัดบางบูขาชนาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
241
20 มิ.ย. 2556
26 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.วัดเกาะจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
232
20 มิ.ย. 2556
27 สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
354
15 พ.ค. 2556
28 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางบูชา-ปากคลอง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
28 ก.พ. 2556
29 ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงดิจิตอล ดาวน์โหลดเอกสาร
391
22 ม.ค. 2556
30 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
08 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.