" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
20 ก.พ. 2558
102 การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
29 ธ.ค. 2557
103 แจ้งระบบน้ำประปาหมู่ที่ 7 ขัดข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
18 ธ.ค. 2557
104 ประกาศใช้กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
24 ต.ค. 2557
105 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
417
02 ต.ค. 2557
106 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
28 พ.ค. 2557
107 การยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
23 เม.ย. 2557
108 ประชาสัมพันธ์พ่นหมอกควันกำจัดยุง ประจำปี 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
21 เม.ย. 2557
109 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะจาก ดาวน์โหลดเอกสาร
350
21 เม.ย. 2557
110 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางบูชาชนาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
376
21 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.