" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
08 ก.พ. 2554
202 ขอเชญิผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
504
04 ก.พ. 2554
203 กำหนดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลดเอกสาร
297
20 ม.ค. 2554
204 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
19 ม.ค. 2554
205 ประกาศ อบต.เกาะทวด กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
16 ธ.ค. 2553
206 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
09 ธ.ค. 2553
207 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
09 ธ.ค. 2553
208 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
15 พ.ย. 2553
209 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
12 พ.ย. 2553
210 สรุปยอดการรับซื้อขยะรีไซเคิล โครงการธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
08 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.