" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 กำหนดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
442
13 มิ.ย. 2554
202 ขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
09 มิ.ย. 2554
203 ประชาสประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
07 มิ.ย. 2554
204 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
06 มิ.ย. 2554
205 การใช้น้ำประปา รู้คุณค่า และ ประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
407
02 มิ.ย. 2554
206 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
06 พ.ค. 2554
207 อบต.เกาะทวดกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน เม.ย.และ พ.ค.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
27 เม.ย. 2554
208 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
490
18 เม.ย. 2554
209 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
18 เม.ย. 2554
210 หยุดใช้น้ำประปาชั่วครว นื่องจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
28 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.