" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 กำหนดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด และ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
344
25 ต.ค. 2555
122 ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
08 ต.ค. 2555
123 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
08 ต.ค. 2555
124 การดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในเทศบาลตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
353
25 ก.ย. 2555
125 อบต.เกาะทวด ยกฐานะเป็นเทศบาลตำเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
430
15 ส.ค. 2555
126 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังไฟไหม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
14 ส.ค. 2555
127 จุดแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
262
14 ส.ค. 2555
128 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
08 ส.ค. 2555
129 ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ในพื้นที่อำเภอปากพนัง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
06 ส.ค. 2555
130 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
13 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.