" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2556 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
367
25 ม.ค. 2556
122 เชิญร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
24 ม.ค. 2556
123 ประกาศฯ เรื่องประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
21 ม.ค. 2556
124 ประกาศ เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
21 ม.ค. 2556
125 กำหนดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
335
18 ม.ค. 2556
126 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังไข้หวัดนกในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
17 ม.ค. 2556
127 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
302
04 ม.ค. 2556
128 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
308
27 ธ.ค. 2555
129 ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
356
18 ธ.ค. 2555
130 ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลเกาะทวด ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สท.เกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
456
15 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.