" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
02 มี.ค. 2563
22 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
03 ก.พ. 2563
23 การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
09 ม.ค. 2563
24 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
02 ม.ค. 2563
25 เทศบาลตำบลเกาะทวด จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 ธ.ค. 2562
26 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 พ.ย. 2562
27 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
189
03 ก.ค. 2562
28 รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
191
27 พ.ค. 2562
29 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 ธ.ค. 2561
30 ผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน อ่างเก็บน้ำ ไฟฟ้า และ ระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
06 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.