" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
351
18 เม.ย. 2554
182 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
18 เม.ย. 2554
183 หยุดใช้น้ำประปาชั่วครว นื่องจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
28 มี.ค. 2554
184 แผนการซ่อมแซม ฟื้นฟูถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
24 มี.ค. 2554
185 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
10 มี.ค. 2554
186 อบต.เกาะทวดขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา 3ปี ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
02 มี.ค. 2554
187 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
01 มี.ค. 2554
188 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
08 ก.พ. 2554
189 ขอเชญิผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
497
04 ก.พ. 2554
190 กำหนดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลดเอกสาร
289
20 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.