" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
18 ส.ค. 2554
182 ขอเชิญประชาชนฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
500
04 ส.ค. 2554
183 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
340
28 ก.ค. 2554
184 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
04 ก.ค. 2554
185 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
257
17 มิ.ย. 2554
186 กำหนดตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตกรในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
13 มิ.ย. 2554
187 กำหนดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
312
13 มิ.ย. 2554
188 ขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
09 มิ.ย. 2554
189 ประชาสประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
07 มิ.ย. 2554
190 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
06 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.