" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 แผนการซ่อมแซม ฟื้นฟูถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
24 มี.ค. 2554
212 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
10 มี.ค. 2554
213 อบต.เกาะทวดขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา 3ปี ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
02 มี.ค. 2554
214 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
01 มี.ค. 2554
215 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
08 ก.พ. 2554
216 ขอเชญิผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
631
04 ก.พ. 2554
217 กำหนดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลดเอกสาร
434
20 ม.ค. 2554
218 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
19 ม.ค. 2554
219 ประกาศ อบต.เกาะทวด กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
16 ธ.ค. 2553
220 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
09 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.