" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 อัตราค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ส.ค. 2560
32 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ส.ค. 2560
33 เตือนภัยการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 ก.ค. 2560
34 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ก.ค. 2560
35 รณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ปลอดภัยจากโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 มิ.ย. 2560
36 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 มิ.ย. 2560
37 เตือนภัยโรคยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 พ.ค. 2560
38 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 พ.ค. 2560
39 โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเกาะทวด พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 พ.ค. 2560
40 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.