" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
02 ก.ค. 2563
12 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
02 มิ.ย. 2563
13 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
05 พ.ค. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำประปาทรง ๑๒ เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
15 เม.ย. 2563
15 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
02 เม.ย. 2563
16 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบสระเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบางบูชา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
01 เม.ย. 2563
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕๑-๐๐๙ สายหัวป่าขลู่ - ดอนสำราญ หมู่ที่ ๖-๗ ตำบลเกาะทวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
01 เม.ย. 2563
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งบริเวณบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 เม.ย. 2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนรอบสระเก็บน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านบางบูชา ตำบลเกาะทวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
20 มี.ค. 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบางบูชา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
20 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.