" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ม.ค. 2563
12 เทศบาลตำบลเกาะทวด จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ธ.ค. 2562
13 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 พ.ย. 2562
14 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 ก.ค. 2562
15 รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
57
27 พ.ค. 2562
16 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ธ.ค. 2561
17 ผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน อ่างเก็บน้ำ ไฟฟ้า และ ระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ธ.ค. 2561
18 แผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 พ.ย. 2561
19 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 พ.ย. 2561
20 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.