" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเกาะทวด พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 พ.ค. 2560
62 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 พ.ค. 2560
63 ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
04 เม.ย. 2560
64 ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเข้าซ่อมไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 เม.ย. 2560
65 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 เม.ย. 2560
66 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 มี.ค. 2560
67 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 มี.ค. 2560
68 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ก.พ. 2560
69 การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ม.ค. 2560
70 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.