" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 การใช้น้ำประปา รู้คุณค่า และ ประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
274
02 มิ.ย. 2554
192 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
06 พ.ค. 2554
193 อบต.เกาะทวดกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน เม.ย.และ พ.ค.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
27 เม.ย. 2554
194 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
358
18 เม.ย. 2554
195 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
18 เม.ย. 2554
196 หยุดใช้น้ำประปาชั่วครว นื่องจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
28 มี.ค. 2554
197 แผนการซ่อมแซม ฟื้นฟูถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
24 มี.ค. 2554
198 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
10 มี.ค. 2554
199 อบต.เกาะทวดขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา 3ปี ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
02 มี.ค. 2554
200 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
01 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.