" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศฯ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
07 ต.ค. 2554
192 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
07 ต.ค. 2554
193 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
26 ก.ย. 2554
194 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
05 ก.ย. 2554
195 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
18 ส.ค. 2554
196 ขอเชิญประชาชนฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
627
04 ส.ค. 2554
197 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
476
28 ก.ค. 2554
198 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
04 ก.ค. 2554
199 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
416
17 มิ.ย. 2554
200 กำหนดตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตกรในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
448
13 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.