" สังคมดี พื้นที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารเกษตร "  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 เชิญร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
24 ม.ค. 2556
132 ประกาศฯ เรื่องประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
21 ม.ค. 2556
133 ประกาศ เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
21 ม.ค. 2556
134 กำหนดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
337
18 ม.ค. 2556
135 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังไข้หวัดนกในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
17 ม.ค. 2556
136 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
304
04 ม.ค. 2556
137 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
309
27 ธ.ค. 2555
138 ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
358
18 ธ.ค. 2555
139 ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลเกาะทวด ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สท.เกาะทวด ดาวน์โหลดเอกสาร
458
15 พ.ย. 2555
140 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
08 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
เทศบาลตำบลเกาะทวด

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7546-6188
Copyright © 2007-2014 WWW.KOHTHUAD.GO.TH: All rights reserved.